English version  Romanian Version


Ce este APAR    ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A ARHEOLOGILOR DIN ROMÂNIA (A.P.A.R.) este o organizație nonguvernamentală, apolitică, independentă și non-profit, constituită în temeiul art. 37 din Constituția României, a dispozițiilor Legii nr. 21/1924 și a statutului de organizare.     Scopurile A.P.A.R.sunt încurajarea și dezvoltarea cercetării arheologice, începând cu cercetările de teren și prelucrarea materialelor provenite în urma acestora și încheind cu valorificarea lor.
    Obiectul A.P.A.R. va fi constituit de activitățile desfășurate în vederea: efectuării cercetărilor de teren potrivit standardelor moderne, cu ajutorul unui personal de înaltă calificare; prelucrării materialelor și creării unei baze centralizate de date ale acestora; publicării rezultatelor cercetărilor de teren, precum și a unor lucrări monografice sau de sinteză prin intermediul revistelor de specialitate, potrivit exigențelor științifice care s-au impus de la sine în ultima perioadă; organizării de conferințe, colocvii și simpozioane cu subiecte legate de cercetarea arheologică; stabilirii de relații parteneriale cu organizații similare din țară și srăinătate; acordării de burse sau indemnizații pe baze contractuale unor specialiști în vederea valorificării științifice a rezultatelor cercetărilor.
    Membri A.P.A.R. pot fi persoane fizice ori juridice din țară și străinătate, care respectă prevederile statutului de organizare și contribuie la realizarea obiectivelor și acțiunilor ce formează scopul A.P.A.R. Primirea în rândul membrilor A.P.A.R. se face pe baza cererii personale de aderare, aprobate de Consiliul Director.
    La ora actuală Consiliul Director se compune din: președinte (Vlad Vintilă Zirra), vicepreședinți (Ion Șerban Motzoi-Chicideanu - relatia cu Romania - și Nikolaus Boroffka - relatia cu strainatatea), secretar (Sorin Oanta) și doi consilieri (Claudia Nitu, Virgil Nitulescu).


Hot. judec: PJ 745/22.09.1997
Cod Fiscal: 9844720/16.10.1997
Cont bancar: BCR-4016503889/4016100369
Sedii: 1. Bd. Av. Lascar Catargiu 58, Bucuresti-22, RO-71114
             tel/fax: +40-1-650.38.89
         2. Str. Stefan Greceanu 9, Bucuresti-22, RO-72119
             tel/fax: +40-1-610.03.69


In order to properly read our articles, which may contain special characters, set your browser to CENTRAL EUROPEAN character set. For Netscape users: in "View" menu choose "Character set" and then, from the list, "Central European (ISO 8859-2)". For Internet Explorer users: in "View"menu choose "Encoding" and the, from the list, "More" and "Central European (Windows)".


The contents of this site - text, images, and data - are intended for personal information only.   Written permission from APAR is required for the publication of any material.  Any use of this material should credit the Asociația Profesională a Arheologilor din România.
For additional details, send an e-mail to Asociatia Profesională a Arheologilor din Romania
Copyright © 2000-2001 Asociația Profesională a Arheologilor din România    
Last modified: December 9, 2001

European Archaeology - online is an on-line magazine for pre- and protohistoric, classic and medieval archaeology. Inside you will find studies, excavation reports, bookreviews... (more about)Romanian Journal of Archaeology (online) is the on-line edition of Romanian Journal of Archaeology, which is published by Asociatia Profesionala a Arheologilor din Romania...(more about)Asociatia Profesionala a Arheologilor din Romania (A.P.A.R.) is a non-governamental, nonpolitical, independent and non-profit organization. Its goals are the support and development of archaeological research... (more about)