Ion Șerban MOTZOI-CHICIDEANU Ion Șerban MOTZOI-CHICIDEANU

                 APAR's Vicepresident
            RJA & EA-online Co-editor

Born: 09.12.1943, Bucharest
Address: Bucharest, Romania
E-mail: ionmotzoichicideanu@archaeology.ro
Education:
1958-1962 "Dr. Petru Groza" Highschool, Bucharest;
1967-1972 Faculty of History at the University of Bucharest specialized in Romanian Prehistory (B.A. with The Origins and the Difusion of Neolithical Economy, guided by prof. Ph.D. Ion Nestor)
Since 2006, Ph.D. in prehistory with Bronze Age Burial Customs in the Middle and Lower Danube Area, guided by acad. prof. Ph.D. Al. Vulpe
Presently employed at:
Since 1979 - Institutul de Arheologie "V. Pârvan", București ("V. Pârvan" Archaeological Institute, Bucharest) -senior researcher III at the Department of Prehistoric Archaeology
Member of the editorial board at "Studii și cercetări de istorie veche și arheologie a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" (SCIVA) review
Formerly employed at:
1972-1975 - Muzeul Județean Dâmbovița, Târgoviște (County Museum Dâmbovița) - archaeologist
1975-1978 - Direcția Patrimoniului Cultural Național, București - arcaheologist ;
1978-1979 - Muzeul Național de Istorie al României, București (National Museum of Romanian History) - archaeologist;
Excavations:
1972-1974 - Bratei, jud. Sibiu, supervisor Prof.Ph.D. Ion Nestor;
1972-1975 - Brătești, Bungetu, Adunații Ilfoveni, Micloșanii Mici, Târgoviște-Biserica Târgului, jud. Dâmbovița, with Inst. de Arheologie and DMIA;
1973 - Sânnicolau de Beiuș, jud. Bihor (supervisor Ph.D. Radu Popa), Cotnari, jud. Iași (supervisor A.C. Florescu), Foltești & Stoicani, jud. Galați (supervisor Prof. Ph.D. Mircea Petrescu-Dîmbovița), Radovanu, jud. Călărași (supervisor Ph.D. Eugen Comșa);
1975-1978 - Bradu, Ciolanu, Berca, Gârlași, Proșca, Râmnicu-Sărat, jud. Buzău, Mera, Focșani-Sf.Nicolae, Moșinoaele, jud. Vrancea, Bogdana, jud. Bacău, Băița, jud. Cluj, Gurasada, jud. Hunedoara (supervisor Ph.D. R. Popa) Dumbrăvița, jud. Prahova, Herești, jud. Giurgiu;
1978-1979 - Grojdibodu, jud. Olt, Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (supervisor Ph.D. R. Popa);
1979-2001 - Grojdibodu, jud. Olt, Cârlomănești, jud. Buzău (supervisor Ph.D. M. Babeș), Șiacu, jud. Gorj, Călugăreni, jud. Gorj, Bogdan-Vodă, jud. Maramureș, Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița, Năeni, jud. Buzău, Bistreț-Cârna, jud. Dolj, Rudeni, jud. Argeș, Târgoviște-Curtea Domnească, jud. Dâmbovița (supervisor Ph.D. N. Constantinescu), Sărata Monteoru, jud. Buzău, Văleni-Dâmbovița, jud. Dâmbovița

Selected publications:
-DOUĂ TOPOARE DE ARAMĂ DESCOPERITE LA BRĂTEȘTI (JUD. DÂMBOVIȚA) , SCIV, 24.3, 1973, p.521-525.
-CERCETĂRI ȘI REZULTATE LA MĂNĂSTIREA BRADU. BOR, 9-12, 1976, (în colaborare).
-DATE NOI PRIVIND ÎNCEPUTUL CULTURII TEI (SĂPĂTURILE DE LA BRĂTEȘTI-BUNGETU). SCIVA, 28.2, 1977, p.225-238.
-O AȘEZARE DIN SEC. XIV-XV LA BRADU, JUD. BUZĂU. CercArh, 3, 1979, p.421-438.
-UNELE PROBLEME PRIVIND ÎNCEPUTUL CULTURII TEI. ThD 3.1-2, 1982.
-OBSERVAȚII ASUPRA NECROPOLEI HALLSTATTIENE DE LA STOICANI. SCIVA 35.4, 1984, p.331-344 (în colaborare).
-INFORMAȚII NOI ȘI CÂTEVA CONSIDERAȚII ISTORICE PRIVIND BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN GURASADA - JUD. HUNEDOARA. SCIVA 35.1, 1984, p.54-67 (în colaborare).
-ZUR VERBREITUNG UND TYPOLOGIE DER SCHALENKNAUFSCHWERTER. Dacia N.S., 27, 1983, p.11-17.
-ZUR BRONZEZEIT IN SÜDWEST RUMÄNIEN. Dacia N.S, 30.1-2, 1986, p.7-47.
-DIN NOU DESPRE SPADELE CU MÂNER ÎN FORMĂ DE CUPĂ. SCIVA 39.2, 1988, p.159-168.
-ZU DEN GRABSITTEN DER PERIAM-PECICA-KULTUR. Dacia, NS, 33.1-2, 1989, p.5-38 (în colaborare).
-CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE GÂRLA MARE ANTHROPOMORPHIC STATUETTES. Dacia N.S., 34, 1990, p.53-75 (în colaborare).
-OBSERVAȚII ASUPRA UNOR MATERIALE CERAMICE INEDITE DE LA DUBOVAC AFLATE ÎN COLECȚIILE MUZEULUI BANATULUI.Analele Banatului NS 2, 1993, p.151-169 (în colaborare).
-DER BRONZEFUND VON BOGDAN VODĂ, Kr. MARAMUREȘ. în volumul T. Soroceanu (Hrsg.), Bronzefunde aus Rumänien, PAS 10, Berlin 1995, p.141-168 (în colaborare).
-DER BRONZEFUND VON STRĂOȘTI, Kr. PRAHOVA. în volumul T. Soroceanu (Hrsg.), Bronzefunde aus Rumänien, PAS 10, Berlin 1995, p.261-278 (în colaborare).
-FREMDGÜTER IM MONTEORU-KULTURRAUM. în volumul B. Hänsel (Hrsg.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa, PAS 11, München-Berlin 1995, p.219-242.
-EIN BRONZEZEITLICHES GRAB AUS NĂENI-ZĂNOAGA. Dacia N.S. 37-38, 1994-1995 (1997), p.19-40 (în colaborare).
-CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA NĂENI-ZĂNOAGA (jud. Buzău) -Campaniile 1982-1986, 1988-1993, 1996. Materiale SN 1, 1999 (2001), p. 59-98 (în colaborare).
-CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ZONA LACULUI BISTREȚ - Campaniile 1983-1996.Materiale și cercetări arheologice, Serie Nouă 2, București, (sub tipar), (în colaborare).
-EIN NEUR FUND VOM BEGINN DER HALLSTATTZEIT AUS DER KLEINEN WALACHEI, în Dacia NS 44, 2000 (forthcoming).
-OBSERVAȚII ASUPRA CIMITIRULUI DIN EPOCA BRONZULUI DE LA PIETROASA MICĂ, în Romanian Journal of Archaeology 1, 2001 (sub tipar)available in RJA-online at http://www.apar.archaeology.ro/imc_artrjaeng.htm.
-THE MEDIEVAL MONUMENT FROM GURASADA, EA-online, Mar. 31, 2001 (http://www.archaeology.ro/imc_gurasada_eng.htm)
-UN MORMÂNT ÎN CISTĂ DIN PIATRĂ DESCOPERIT LA VĂLENI-DÂMBOVIȚA, SCIVA, 1-2/2000, 2-68, (în colaborare), (forthcoming)...and a english version A SLAB-CIST GRAVE DISCOVERED AT VĂLENI-DÂMBOVIȚA in EA-online Mar. 2, 2002,(http://www.archaeology.ro/imc_valeni.htm).
Vocile: ARISTOCRAȚIE, BECHET, BEREA, BERKESZ, BISTREȚ, BISTREȚ-IȘALNIȚA, CAREI, CĂLINEȘTI, CENTURĂ, CENUȘAR, CERAMICA, CETĂȚENI, CÂMPURI DE URNE, COLDĂU, COLIER, COMERȚ, COMPLEX, CRONOLOGIE, CULCIU MARE, CUPTOR, DĂBULENI, DEMOGRAFIE, DERȘIDA, DUNĂRENI, ECONOMIA, ERBICENI, FĂLCIU, FORTIFICAȚII, ÎMBRĂCĂMINTE, LIVEZILE, LOCUINȚĂ, MATRILINEAR, MEDIAȘ, MENHIR, MLĂJET, MORMÂNT, MOVILA, NĂENI, OTOMANI, PATRILINEAR. PERIAM-PECICA, PIR, POIANA AMPOIULUI.
in C. Preda (coord.), Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol.I-III, București, 1994, 1996, 2000.

Book reviews:
-G.-L. Carancini, Die Nadel in Italien, PBF XIII.2, München 1975. in Dacia N.S., 24, 1980, p.382-383.
-Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán, Budapesta, 1992. in SCIVA 46, 1995, 1, p.80-83 (în colaborare).
-Sofija S. Berezanskaja, Viktor I. Kloiko, Das Gräberfeld von Hordeevka, Archäologie in Eurasien 5, Rahdne/Westf. 1998, in SCIVA 50.1-2, 1999, p. 98-99.
-Martin Bartelheim, Studien zur Aunjetitzer Kultur - Chronologische und chorologische Untersuchungen, UPA 46, Bonn 1998, in SCIVA 50.1-2, 1999, p. 99-100.
-Horia Ciugudean, Cercetări privind epoca bronzului și prima vârstă a fierului în Transilvania, Bibliotheca Musei Apulensis VII, Alba Iulia 1997, in SCIVA 50.1-2, 1999, p. 103-104.

Back to members of APARIn order to properly read our articles, which may contain special characters, set your browser to CENTRAL EUROPEAN character set. For Netscape users: in "View" menu choose "Character set" and then, from the list, "Central European (ISO 8859-2)". For Internet Explorer users: in "View"menu choose "Encoding" and the, from the list, "More" and "Central European (Windows)".


The contents of this site - text, images, and data - are intended for personal information only.   Written permission from APAR is required for the publication of any material.  Any use of this material should credit the Asociația Profesională a Arheologilor din România.
For additional details, send an e-mail to Asociatia Profesională a Arheologilor din Romania
Copyright © 2000-2001 Asociația Profesională a Arheologilor din România    
Last modified: March 29, 2002

European Archaeology - online is an on-line magazine for pre- and protohistoric, classic and medieval archaeology. Inside you will find studies, excavation reports, bookreviews... (more about)Romanian Journal of Archaeology (online) is the on-line edition of Romanian Journal of Archaeology, which is published by Asociatia Profesionala a Arheologilor din Romania...(more about)Asociatia Profesionala a Arheologilor din Romania (A.P.A.R.) is a non-governamental, nonpolitical, independent and non-profit organization. Its goals are the support and development of archaeological research... (more about)